L M E & D E Ğ E R L E N D İ R M E
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
  Ana Sayfa
  Test Geliştirme Teknikleri
  MAKALELER
  => Origami...
  => PSL-4
  Ölçme ve Ölçüler
  MEB Ölçme ve Değerlendirme
  Veri
  Madde Tepki Kuramı (MTK)
  Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları
  Varyans Analizi ve Araştırma Desenleri
  Eğitimde Ölçme Teknikleri
  Araştırma Teknikleri
  Eğitim İstatistiği
  Link listesi
  Mesaj Gönder
hacettepematematik.com güvencesindedir.
Origami...

Ortaöğretim Matematik Sınıfında Origami Öğretimi: Öğrencilerin Mekansal Görselleştirme ve Geometri Bilgisine Etkisi

 
Özet
Ortaöğretim geometri çalışma müfredatı içerisinde öğrencilerin iki ve üç boyutlu nesneleri mekânsal olarak görselleştirmesi doğal bir süreç içerisinde olur. Ulusal matematik standartları eller yoluyla becerilerine ve deneyimlerine hitap eder. Origami ve kâğıt katlama sanatı genel kabul gören yaygın bir sanatsal metottur. Bu çalışmada ortaöğretim sınıflarında origami sanatının matematik eğitimi üzerindeki etkisini ele alınmıştır. Bu çalışmada sayıları 56 olan yedinci sınıf öğrencilerinin mekansal görselleştirme becerileri ve geometri anlama düzeyleri üzerindeki etkisi ön ve son testler kullanılarak saptanmıştır.  A 2 (grup) x 2 (cinsiyet) faktöriyel yöntemle toplanan veriler için üç ayrı mekansal test kullanılmıştır. İlk farklılıklar kontrol edildikten sonra, grup ve cinsiyet arasındaki etkileşimi görselleştirmek için üç mekânsal testin kovaryans analizi yapıldı. Geometri bilgisi için anlamlı bir fark bulunamadı. Sonuçlar, matematik öğretimine bütünleştirilmişmiş origami derslerinin geleneksel öğretim kadar faydalı olduğunu gösterdi.
 
Giriş
Geometri ana sınıftan başlayarak devam eden ve öğrencinin günlük hayattaki geometrik cisimlerin kavratmasını ve üç boyutlu cisimleri farklı açılardan görmesini sağlayan yani mekansal görselleştirme becerisi kazandıran bir ders olduğu düşünülüyor.
Geometri öğretimin bir parçası olarak mekansal becerileri üzerine odaklama çok yeni değil. Çeşitli yöntemler zaten öğretmenler tarafından öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek ve görselleştirmek için zihinsel geometrik figürler manipüle kullanılır. Böyle bir yöntem
Origami, kâğıt katlama sanatıdır. Kaynak kitaplar; çeşitli sanat, geometrik doğa ve geometrik terminoloji ile matematiksel kavramları öğrenme sürecinde içsel ve bolluk vurgulamak için kullanılır. Mekânsal görselleştirme alanında yararlı bir araç olarak bakıldığında, Origami yaygın bir metoddur. Birçok iddia Origaminin çocukların görsel becerileri üzerinde bir etkisi olduğu yönündedir. Bu araştırmanın amacı uzaysal yetenekleri geliştirmek için Origami kullanmaktır.
İncelenen araştırma soruları:
1.      Origami-matematik dersine katılan öğrenciler (a) mekânsal görselleştirme becerileri ve (b) geometri bilgisi terimleri hakkında pozitif kazanımlar edindiler mi?
2.      Mekansal görselleştirme becerisi ve Origami geometrisinin matematik dersine etkisi cinsiyete göre farklılık gösteriyor mu?
Çalışmanın tasarımı yapılırken çocukların cinsiyeti dikkate alındı; genel olarak kadınlar ve erkekler matematiksel yetenekleri bakımından farklılık gösterdi.
 
Metod
Araştırma Tasarımı
Bu çalışmada yarı deneysel olarak ön-test/son-test kullanıldı. Deneysel bir grup serpiştirilmiş Origami bir dizi-matematik dersleri ile geleneksel eğitim alırken, diğer bir grup olan kontrol grubu geleneksel eğitim aldı. Tüm katılımcı öğrenciler günlük alınan geometri talimatı üzerinden 80 dakikaya tabi tutulmuştur. Deney grubu haytada üç gün, her gün 20-30 dakika Origami matematik dersine tabii tutulmuştur.
 
Katılımcılar
Bu araştırma için aynı öğretmenden matematik dersi alan ve 56 kişiden oluşan bir heterojen grup seçildi. İstatistiksel analiz için gerekli dengeyi sağlamak için deney grubu (14 erkek, 11 kadın) ve kontrol grubu (11 erkek, 20 kadın) seçilmiştir.
 
Dökümanlar
Aletler geometri bilgisi ve mekânsal görselleştirme yeteneğini ölçmek için seçilmiştir.
Prosedür
Katılımcı öğrencilere, geometri bilgilerini ve mekânsal görselleştirme yeteneklerini ölçmek için öncelikle ön-test uygulanmıştır. Bu ön test sonrasında, geometri birimi başladı. Her gün her iki gruba da 80 dakika geleneksel eğitim verildi. Oniki Origamimatematik dersleri eğitim boyunca entegre edildi. Geometri birimin tamamlanmasının ardından, öğrenci katılımcıların mekânsal görselleştirme ve geometri kavram testleri tamamlandı.
Analiz
2x2 faktöriyel tasarım verilerini analiz etmek için kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkenleri cinsiyet ve öğretim yöntemidir. Araştırma soruları mekansal görselleştirme yeteneği ve Origami etkisini yönelik bilgi odaklı oldu. Bu ölçülen beceriler bağımlı değişken olarak görev yaptı. İhtiyacı olmayan bir rastgele örneklem, kovaryans analizleri kullanımı nedeniyle kontrol ve deneysel arasında grupları önceden var olan farklılıkları kontrol etmek için kullanıldı.
Sonuçlar
Öncesi de dahil olmak üzere üç mekansal görüntüleme testleri için tanımlayıcı istatistik ve sonrası Kart Rotasyon Testleri, Kağıt Katlama Testleri ve Yüzey Geliştirme testleri gibi öncesi ve sonrası-Matematik başarı testleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Ve standart sapma tüm veriler için hesaplanmıştır. Bir 2x2 arasındaki gruplar üç mekânsal görselleştirme testleri tamamlandı. Kâğıt Katlama Testi veya Yüzey Geliştirme testi için anlamlı bir etkileşim bulundu. (bak. Tablo-3 & tablo-4) Ancak öncesi ANCOVA sonuçları ve sonrası Kart Dönme Testi (kısmi ETA grup ve cinsiyet arasında anlamlı bir etkileşim etkisi [F (1,51) = 9,09, p <.005] küçük bir etki büyüklüğü ile (kısmi eta karesi = .15 ) ortaya çıktı. (bak. Tablo-2)
Sonuç
Bu makalenin amacı Origami-matematik dersleri sınıfın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak oldu. Bu çalışma ölçeği küçük olduğundan Origaminin etkili bir öğretim aracı olması yönünde yeterli kanıtlar bulunamadı. Burada neyin gerçekleştiğini öğretmen açısından düşünün. Grubun sınıf oturumları haftada yaklaşık bir saat almasına rağmen, öğretmenler geometri bilgi testini farklı bir şekilde öğrencilere aktardı. Gerçek istatistiki analizler anlamlı çıkmamasına rağmen, öğrenciler origamiyi geometri testine entegre edebildiler. Böylece Origami dersleri geometrinin anlayış ve mekansal becerilerine katkıda bulunabileceği konusunda öğretmenlere bir güven verilmiş oldu.
 

Kaynak

 
SS
df
F
p
Grup
2.64
1
1.39
.244
Cinsiyet
.09
1
.05
.830
Grup*cinsiyet
6.82
1
3.59
.064
Hata
96.87
51
 
 
Tablo-3. Kovaryans Analizi: Paper Folding Test

 

Kaynak

 
SS
df
F
p
Grup
79.52
1
.78
.381
Cinsiyet
274.93
1
2.69
.107
Grup*cinsiyet
927.33
1
9.09
.004**
Hata
5201.31
51
 
 
Tablo-2. Kovaryans Analizi: Card Rotation Test     (**p < .005)
Kaynak
SS
df
F
p
Grup
2.80
1
.10
.750
Cinsiyet
12.37
1
.45
.504
Grup*cinsiyet
10.40
1
.38
.540
Hata
1393.84
51
 
 
Tablo-4. Kovaryans Analizi: Surface Development Test
Kaynak
SS
df
F
p
Grup
29.65
1
2.96
.091
Cinsiyet
.01
1
.00
.977
Grup*cinsiyet
.54
1
.05
.817
Hata
510.33
51
 
 
Tablo-5. Kovaryans Analizi: NAEP Geometry Test
 

Çeviren:  Ömer TOSUN
Uyarı: makalenin tamamı çevrilmedi. yukarıdaki makalenin sadece özet olarak bir kısmıdır.

 
 
Measurement & Evaluation  
   
Reklam  
   
www.hacettepematematik.com  
  Matematiksel düşünme üzerine forum sitesi  
hacettepematematik.tr.gg  
  İlköğretim-ortaöğretim
SBS-YGS-LYS-KPSS-AÖF-ALES-DGS
Öğrencilerine özel matematik dersi sunar.
 
Designed BY:  
  ÖMER TOSUN  
Bugün 4 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=