L M E & D E Ğ E R L E N D İ R M E
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
  Ana Sayfa
  Test Geliştirme Teknikleri
  MAKALELER
  => Origami...
  => PSL-4
  Ölçme ve Ölçüler
  MEB Ölçme ve Değerlendirme
  Veri
  Madde Tepki Kuramı (MTK)
  Bilgisayarda Ölçme Uygulamaları
  Varyans Analizi ve Araştırma Desenleri
  Eğitimde Ölçme Teknikleri
  Araştırma Teknikleri
  Eğitim İstatistiği
  Link listesi
  Mesaj Gönder
hacettepematematik.com güvencesindedir.
PSL-4

AMERİKA’DAKİ DAR GELİRLİ AİLELERDEN GELEN İSPANYOL VE AVRUPALI ÇOCUKLARIN İNGİLİZCE KONUŞMALARI ARASINDA OKUL ÖNCESİ DİL ÖLÇEĞİ-4 ÜN AYIRDEDİCİ MADDE İŞLEYİŞİ ANALİZİ

ÖZET


 Bu çalışma Okul Öncesi Dil Ölçeği-4 (PLS-4)’te madde yanlılığının olup olmadığı incelenmiştir. Katılımcılar ana programa kayıtlı olan 440 öğrenciden (3-5 yaşlarında: %86 İspanyol %14 Avrupalı) oluşmaktadır. PLS-4 maddeleri tek parametreli madde tepki kuramı(IRT) modeli ve lojistik regresyon kullanarak işleyen diferansiyel madde işlenebilirliliği için analiz edildi. Lojistik regresyon analizi homojen olmayan DIF(ayırtedici madde işleyişi) olduğu gibi işitsel anlamda 35 madde tespit edildi. IRT kullanımı, 55 AC maddesi ve 30-31 etkili iletişim maddeleri DIF in istatistiksel kanıtını gösterdi. Avrupalı çocuklara kıyasla 55 AC maddesi ve 30 EC maddesi İspanyol çocuklar için daha zordu. Oysa tersi 31 EC maddesi için doğruydu. Bu bulgular dar gelirli ailelerden gelen İspanyol çocukların İngilizce konuşmalarına karşı, PLS-4 için kültürel önyargının güçlü kanıtlarını bulmadı.

Anahtar kelimeler: Okul Öncesi Dil Ölçeği-4; PLS-4; geçerlik, madde yanlılığı; İspanyol; düşük gelirli

Dar gelirli ailelerden gelen çocuklarla yapılan uzun çalışmalar, Okulöncesi sözel dil becerilerinin ilkokulda okuduğunu anlamaya yönelik olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca dil gecikmeleri, ilkokuldaki sosyal zorluklar ve problemli davranışlar ile ilişkilidir.

Dil gecikmeleri ve ilgili faktörler
Sosyoekonomik dezavantajlar:Araştırmalar düşük sosyoekonomik statünün çocukların dil gelişimlerini olumsuz etkilediğini böylece dil gecikmesi riskinin arttığını göstermiştir. Testteki kültürel adalet: Engelliler Eğitim Geliştirme Yasası 2004 ile Bireylerin en büyük ilkelerinden birisi de testlerin adil olmasıdır. Bu yasaya göre öğrenciler kültürel tarafsızlığı test edilmiş, geçerli ve güvenilir testlerle test edilmelidir. Özet olarak birçok faktör dil gecikmelerini etkileyebilir; bunların doğru tespit edilmeleri önemlidir, çünkü dil gecikmelerini etkileyen sebeplere müdahale gerekebilir. Yanlılık ve DIF algılama prosedürleri Yapısal geçerlilik, sayılarla yapılmış çıkarımlar şeklinde tanımlanır. Geçerliliğin bu tanımına dayanarak etnik yapı ve cinsiyet gibi ölçmenin diğer faktörlerini değil, göreli bir ölçekte birinin performansının gösterilmesi önemlidir. En yüksek etki grup üyeleriyle diferansiyel performans faktörüyle ilişkili olup olmadığını katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, biz dil becerisi ile ilişkili varyans çıkardıktan sonra etnik yapının performans üzerindeki etkisini tahmin edip etmediğimize baktık. Yanlılığın bu anlayışı içerisinde, testteki grup farklılıkları yanlılığın kanıtları için yeterli değildi. Örneğin yanlılık seçimleri, anne-babanın eğitimi ve eğitim imkânı gibi diğer faktörlerden dolayı dil yeteneği düşük olan bir grupta örnek bir faaliyet olabilir. Okul öncesi dil ölçeği-4 Bu çalışma için okul öncesi dil ölçeği-4 kullanıldı. Çünkü bu testin okul öncesi eğitim için geniş bir kullanım alanı vardır.


METOD

Katılımcılar
Katılımcılar yaşları 34-62 ay arasında olan 440 çocuktan(214 kız ve 224 erkek) oluşmaktaydı. Bu 440 çocuğun 377 si İspanyol (%85.7) 63 ü Avrupalı (%14.3) idi. Ölçümler PLS-4 çocukların anlamlı dil yeteneğini ve işitsel değerlendirme için tasarlanmış norm referanslı bir testtir. PLS-4 ün normatif örnek popülasyonu %62 Avrupalı, %15 Afrikalı, %17 İspanyol ve %5 diğerlerinden oluşmaktadır. Bu örnek için Kuder-Richardson 20 PLS-4 ölçeklerinin güvenirliği AC alt ölçeği için 0.90, EC alt ölçeği için 0.93 ve toplamda 0.95 çıktı.

Prosedür
Ebeveyn izin formları tüm ebeveynlere dağıtılmış ve imzalanmıştır. Katılımcılar geniş ve uzun bir çalışmada sosyal davranış ölçekleri ve dil takımları uygulanmıştır. Bu çalışmada ispanyol ve avrupalı çocukların İngilizce konuşmaları arasında madde yanlılığının anlamlı olup olmadığını araştırdık. Bir seans (35-40 dk.) karşılığında PLS-4 ün iki alt testi verildi. Çocuklar düzenli sınıf periyotları boyunca tek tek değerlendirildi. Bir süre sonra, çocuklar dinlendiğinde tüm çocuklar testi tamamlayana kadar beklendi.

Veri Analizi
Veri analizi 4 aşamada devam etti. Başlangıç analizi için, ilk olarak varyans analizi kullanarak PLS-4 ün alt testlerinde iki grubun performansları tamamlandı. Bu analiz PLS-4 testinin etnik köken ile ilgili grup farklılıklarının olup olmadığını gösterdi. Sonra tek parametreli ITR modeli her alt ölçek için hesaplandı. Son olarak ürün ya lojistik regresyon kullanılarak ya da İspanyolca konuşan uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Sonuçlar

 Ön Analiz: tüm örnekteki çocukların toplam puanları 92.31 di. (SD = 13.64, ranj = 78–128). Ortalama standart puanları 91.52 di. İspanyol ve avrupalı çocukların ortalama performansları arasında anlamlı istatistiksel bir fark tespit edilmiştir.
Madde Analizi: Çalışmanın temel amacı, İngilizce konuşan ispanyol ve avrupalı çocukların benzer yeteneklerinin arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek oldu.

Tartışma
Bu çalışmanın amacı ispanyol ve avrupalı çocukların arasında madde yanlılığının işleyip işlemediğini kestirmek oldu. Düşük gelirli ailelerden gelen çocukların toplam ölçekte daha az performans sergiledikleri saptandı.

SONUÇ


Bu çalışma İngilizce konuşan İspanyol çocuklarına karşı büyük ölçekli sistematik madde yanlılığını bulmadı. Testteki 4 madde DIF in önemini gösterdi. İki madde İspanyol çocukları için daha zor bulundu; bir madde Avrupalı çocuklar için daha avantajlıydı ve sonuncu madde düzgün olmayan DIF gösterdi. Madde analizleri açısından bu çalışmanın sonucu İngilizce konuşan İspanyol çocukları için kültürel yanlılığın güçlü bir delili bulamadı. Konuşma ve dil uzmanlarının ve diğer ilgili uzmanların bu iki maddeyi kendi çalışmalarında kullanması önerilir.

çeviren: Ömer TOSUN
Not: yukardaki makalenin tamamı olmayıp bir kısmıdır.

Measurement & Evaluation  
   
Reklam  
   
www.hacettepematematik.com  
  Matematiksel düşünme üzerine forum sitesi  
hacettepematematik.tr.gg  
  İlköğretim-ortaöğretim
SBS-YGS-LYS-KPSS-AÖF-ALES-DGS
Öğrencilerine özel matematik dersi sunar.
 
Designed BY:  
  ÖMER TOSUN  
Bugün 4 ziyaretçi (6 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=